10. BAŞKANLAR SONUÇ BİLDİRGESİ

10. BAŞKANLAR  SONUÇ BİLDİRGESİ

Din-Bir-Sen  (Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası ) 10'uncu il başkanları çalışma toplantısı 6-7 Şubat 2018 tarihlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapıldı. Türkiye ve dünya gündemi yanında D.İ.Başkanlığında çalışan görevlilerimizle ilgili soru ve sorunların dile getirilip beklenti ve taleplerimizin çözüm bulması için önerilerinin sunulduğu, istişarelerin edildiği toplantı da şu kararlar alındı:

  Müslüman coğrafyasında yıllardır oynanan oyunların ırk, mezhep meşrep üzerinden halkların çatıştırılması şeklinin alınması maalesef zalim Batı’nın hala başvurduğu en büyük ayrıştırma metotlarından birisidir. . Büyük resmi görmek ve birbirinden bağımsız olmayan Müslüman ülkelerdeki çatışma, darbe ve kaos ortamını iyi okumak durumundayız. Kaostan beslenen Batı düşüncesine inat Ümmet birliğini ve kardeşliğini inşa etme zorundayız. 

Suriye iç savaşı başladığı yıllardan beri yapılması gereken ve geç kalınmış bir operasyon olan Afrin’e, Nihayet Türkiye Fırat Harekâtında kaybettiğimiz 72 şehidimizin anısına 72 Türk Jeti İle sınır ötesi harekât gerçekleştirilmesini önemsiyoruz. Geçmiş bin yıllık şanlı tarihimize bakıldığında Türk Devlet'i asla sınırlarında kendisini, mazlumları tehdit eden hiçbir ihanete, baskı ve zulme göz yummadığını son Afrin hamlemizle bir kez daha kanıtlamıştır. Şanlı Türk Ordusu bütün uluslararası baskı ve oyunlara, dâhili ve harici şer odaklarının engellemelerine rağmen gerekeni yaparak zalime korku dosta güven sağlamıştır.

  Ne bu coğrafyada, ne de Türkiye içinde, Kürtlerle Türkleri birbirinden ayırmak mümkün değildir. Sorunları da yoktur. Kaderleri ortak, birbirine kardeş olmuş iki halk, geçmişi birlikte inşa ettikleri gibi geleceği de birlikte kuracaklardır. Etnik kökenlerimiz, ırklarımız, kavimlerimiz, dillerimiz, mezheplerimiz, yaşam tarzlarımız, fikirlerimiz farklı olabilir ama bu ülkede hepimiz, istisnasız, tek milletiz; devletimiz, vatanımız ve bayrağımız da hepimizindir. Devletimizin Bekası için Hükümetimizin emriyle Afrin’e yapılan Zeytin Dalı Operasyonunu Din Bir Sen Olarak önemsiyor ve destekliyoruz. Aynı zamanda operasyonda ihtiyaca binaen Tüm il ve ilçe başkanlarımızı Kan vermeye davet ediyoruz.

Son günlerde Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik saldırılar yapılmaktadır. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. "Adnan Oktar'ın ilahiyatçı ve İslam önderliği adı altında söylemlerini gördük. Diyanet İşleri Başkanlığımıza, İslam anlayışına ve insanlığa karşı yapmış olduğu hakaretleri kınıyoruz. Diyanet İşleri Başkanımızın yanındayız. Diyanet camiası önemlidir. Çünkü Diyanet, İslam'ın insanlara gerçek manada anlatılması noktasında bir kuruluştur. Diyanet camiasının yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğiz." 

Türkiye artık eski Türkiye değildir. Bilinçli güçlü bir Türkiye içinUlusal ve uluslararası camialarda tüm sivil toplum örgütlerine çok önemli görevler düşmektedir. Günümüzde bazı sivil toplum örgütleri tayin, adam, kayırma, çalışanlara mobbing uygulaması çalışma barışını bozma gibi birçok işi sendikal çalışma gibi göstermektedir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Yetkili veya Yetkisiz tüm Sendikaların ortak payda hesabı ile birlik ve beraberlik içinde çalışmaları gerekmektedir.

D.İ.Başkanımıza çağrıda bulunuyoruz: İş kolumuzdaki tüm sendikaları bir masada toplayarak her sendikaya eşit mesafesinde olduğunu deklere etmesi müftülüklere ve yönetici konumda olan herkese yönetmenlikle ivedi bir şekilde iletilmesi iş barışı için önem arz etmektedir.

Kurtuluş özümüze dönmekle gerçekleşeceğinden, yetkililerden öncelikli çözüme kavuşmasını istediğimiz konularda duyarlı olmalarını bekliyoruz.

Yetkililerden Taleplerimiz Şunlardır;

1-Hac ve Umre görevlendirmelerinde Din görevlilerin önündeki engellerin kaldırılması, Kendi imkânları ile Hac ve Umre’ye gidecek personele öncelik tanınması, kuraya sokulmaması

2- MBSTS’ye bir düzen getirilmesi sınav ücretinin makul düzeye çekilmesi veya tümden kaldırılması

3- Vergi diliminin makul düzeye çekilmesi çıplak maaş ve giydirilmiş maaşın ortadan kaldırılması

4- Mülakatlardaki adaletsizliğin giderilmesi

5- Dernek ve vakıfların cami görevlilerindeki baskıların ortadan kaldırılması için çalışmanın yapılması

6- Vaiz Şef Murakıp Şube Müdürü gibi etkin pozisyonda olanların sendika yöneticisi olmaması.

7- Cami görevlilerine Ramazan ayında bir maaş ikramiye verilmesi

8- Fakültelerde okuyan din görevlilerinin çocuklarına bila istisna Burs verilmesi.

9- Din görevlileri arasında İlahiyat Fakültesi ile diğer fakülde mezunları ayırımının ortadan kaldırılması

10- Cami görevlilerinin kullanmadığı hafta sonu izin ve idari izinler için mesai ücreti ödenmesi

11-Diyanet İşleri Başkanlığı’nda şu anda 20 Bin civarında fahri Kur’an Kursu Öğreticisi, 2 Bin civarında vekil İmam Hatip zor şartlarda ve birçok haktan mahrum kalarak bu hizmeti vermektedir. Kurumda çalışan 4/B, fahri ve vekil bütün personelin eşitlik ilkesi gereği kadroya geçirilmesinin sağlanması.

 12- Mazeret ve Becayiş tayinlerin de kolaylık sağlanması

13- Fiziki mekânları uygun olan İmam Hatip Liselerinde Kadro ihdas edilmesi

14- E sınıfı Camilerde İmam Hatip son sınıf Öğrencilerinin görevlendirilmesi

15-Teşkilata nakil olacak Şoför ve Hizmetlilerin alımında İmam Hatip ve Müezzin Kayyım Kuran Kursu öğreticisi alınmaması

16- Yapılan nakil sınavların da tercih hakkı kazananlar tercih etme süresi altı ay süreyle geçerli olması.

17- Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sendikaların eleştirilerine kulak tıkaması yanlıştır. Bu nedenle bütün eleştiriler dikkate alınmalı ve çözüm yolları aranırken sendikaların görüşlerine başvurulmalıdır.

18-28 Şubat tarihinde görevden alınan din görevlilerinin kayıtsız şartsız göreve dönmeleri sağlanmalıdır.

19- Din-Bir-Sen, diyanet camiasının sesi olmuştur. Bundan sonra da diyanet camiasında çalışan bütün görevlilerin sorunları bir bir tespit edilerek ilgili makamlara sunulacaktır. Bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı/yapacağı hayırlı hizmetler ile topluma yönelik hizmetleri takdir edilerek desteklenecek, ancak din görevlilerinin mağduriyetine neden olabilecek çalışmalarda eleştirilecektir.

20- Öğretmen evleri kamu evlerine dönüştürülmeli ve din görevlilerinin de öğretmen evlerinden yararlanmaları sağlanmalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda çalışma başlatmalıdır. Bunun mümkün olmaması halinde her ilde öğretmen evleri gibi Diyanet veya İlahiyat Evleri adı altında dinlenme ve barınma evleri açılmalıdır.

21- Camilerimizdeki elektrik gideri sorunlarının çözülmesi gerekir. Camilerimizde sadece aydınlatma değil, aynı zamanda ısıtma sistemi gibi giderlerin devlet tarafından karşılanmasından yanayız.

22- Din görevlileri olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda haksız ve gayri hukuki uygulamaları görmek bizleri üzmektedir. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in mirasçısı bir kurumda her işin adil olması gerekir. Bakan, Milletvekili, Vali, Kaymakam ve hatırı sayılır insanların torpil müdahalesinin önüne geçilmelidir. Bu görevli ve kişilerden gelecek emir ve ricaların etkisiz hale getirilmesi gerekir. Diyanet bununla ilgili önlem almak zorundadır.

23- Okul ve diğer kurumlarda olduğu gibi camilerde de internet, bilgisayar ve donanımlarının diyanet tarafından karşılanması gerekir. Din görevlilerinin sosyal ve kültürel olarak daha gelişmiş ve zengin bir kültüre sahip olmalarını sağlamak için diz üstü bilgisayar verilmelidir.

24- Camilerde Kur’an öğretiminin 100 saat ile sınırlı tutulmasını doğru bulmuyoruz. Bu sınırlama kaldırılmalıdır. Asli görevlerinin yanı sıra Kur’an öğretimini de aksatmadan yapabilecek durumda olan din görevlileri planlarını yapıp Müftülüklerden onayını aldıktan sonra hizmeti verebilmelidir.

25- Kur’an Kursları ek öğretim programlarının genişletilmesi gerekir. Personele 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hakkında seminer verilerek yetiştirilmesi sağlanmalıdır.

26- Vaizlere murakıplık verilmemelidir. MBSTS sınavlarında lise ve üniversite mezunlarının aynı kategoride olmaması gerekir. Bu sınavlar mezuniyet durumuna göre yapılmalıdır.

27- Müftülüklerde idari personel din görevlilerini azarlamaktadır. Buna hakları olmadığı anlatılmalıdır. Diyanet bu konuda bir genelge yayınlayarak bu tür olumsuz davranışların önüne geçmelidir. İl, ilçe müftülerinin ve idarecilerinin personele daha şefkatli davranmaları ve onları teşfik edecek davranışlarda bulunmalarının sağlanması doğru olacaktır.

28- Camilerde yardımların sık sık toplatılması engellenmelidir.

29- Tek görevli olarak görev yapmak şartıyla Müezzin-Kayyım kadrosunda fiili olarak İmam-Hatiplik yapan Müezzin-Kayyımlar bir defaya mahsus olmak üzere İmam-Hatip kadrosuna geçirilmelidir.

30- En az üç yıl Müezzin-Kayyım olarak çalışanlara, üçüncü yılın sonunda sınava tabii tutulmaksınız İmamlık müktesep hakkı verilmelidir.

31-- a) Üç yılını dolduran Müezzin-Kayyımlara D Grubu camilerde münhal bulunan İmam-Hatiplik sınavına,

      b)Beş yılını dolduran Müezzin-Kayyımlara C Grubu camilerde münhal bulunan İmam- Hatiplik Sınavına

      c)Sekiz yılını dolduran Müezzin-Kayyımlara B Grubu camilerde münhal bulunan İmam- Hatiplik Sınavın katılabilme hakkı verilmelidir.

32- Sendika il başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile ilçe başkanlarının tayin ve yer değiştirmelerinde sözlü sınav yapılmamalı, MTSBS puanı yeterli olmalıdır.

33-  Eğitim merkezi öğretmenleri, vaizler, murakıp, uzman ve şeflerin özlük haklarının iyileştirilmesi gerekir. İhtisas merkezlerinden mezun olan vaizlerin uzman vaiz statüsünde değerlendirilmesi gerekir.

34- Görev süresi dolmuş olan Vekil imam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlara kadro verilememesi halinde, “uzun süreli vekillik” görevi verilerek mağduriyetleri önlenmelidir.

35-  Personel çocuklarının daha iyi eğitim görmeleri için her ilde ‘pansiyonlu din eğitim merkezleri’ açılmalıdır.

36- İl ve ilçelerde yetkili sendika tarafından amirlere, üyelerimize ve sendika yöneticilerimize yapılan baskı ve tehditlerin sona erdirilmesi ve engellenmesi için önlem alınması zorunludur.

37- Yetkili sendikanın il ve ilçe Müftülerini ve idarecilerini kendilerinin atattığını söyleyerek çıkar sağlama, diğer sendika üyelerine baskı yapma, korku ortamı yaratma ve bu tür girişim ve söylemlerle Diyanet İşleri Başkanlığı’nı töhmet altında bırakarak işlevsiz hâle getirmeleri engellenmeli ve bununla ilgili yasal düzenleme acil olarak yapılmalıdır.

38- Memur iken şef kadrosuna atananların yan ödeme puanı 700 iken, VHKİ kadrosundan şef kadrosuna atananların yan ödeme puanı 2.250’dir. Aynı işi yapan memurun yan ödemesindeki farklılık doğal olarak memnuniyetsizlik yaratır. Bu uygulama düzeltilmelidir.

39- Diyanet İşleri Başkanlığı sınavlarında şeffaflık sağlanmalıdır. Sınavların adalet ve hakkaniyet ilkeleri gözetilerek kayırmacılığın önlenmesi gerekir.

40- Diğer kurumlarda resmi görevlendirmelerde ek ders kesintisi yapılmazken, aynı nedenlerle görevi başından ayrılan Kur’an Kursu Öğreticilerinin ek ders ücretlerinden kesinti yapılması adil değil. Yönetmeliğin "Ek ders birim ücreti ve görevin fiilen yapılması” başlıklı 11. Maddesinde yer alan “Bu Karar kapsamındaki personele ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması şarttır.” İbaresinin değiştirilerek “Ek dersin yapılmış sayılacağı haller”’in yeniden düzenlenerek resmi görev halinde dersin yapılamamış olmasının ‘yapılmış sayılması’ ile bu mağduriyet giderilecektir.

41- Görevini fiilen yerine getiremeyen kurs öğreticisinin ek dersinden kesinti yapılıyor. Fiilen görevini yerine getiremediği gerekçesiyle sigortası eksik yatıyor, hizmette ortaya çıkan eksiklikler nedeniyle geç emekli oluyor, bu doğrultuda hem emekli ikramiyesi hem de emekli maaşı eksik bağlanıyor. Bu konuların acil olarak çözüme kavuşturularak Kur’an Kursu öğreticilerinin mağduriyetleri giderilmelidir.

42- Şube Müdürlüğü atamalarındaki mağduriyet giderilmelidir. Bilindiği gibi sözlü sınavlar, yazılı sınavların tamamlayıcısı niteliğindedir. Dolayısıyla görevde yükselmesi gereken memur seçiminde tek belirleyici olamaz. Yazılı sınavdaki başarı kriterini değerlendirme dışı bırakarak sadece sözlü sınavın belirleyici olması hukuka aykırıdır. Nitekim Danıştay, hukuk devleti ilkeleriyle çelişkiye düşen bu maddeyi bu nedenle iptal ederek yürütmeyi durdurmuştur. Yapılması gereken, Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararına uyarak yazılı ve sözlü sınavların aritmetik ortalaması ile hesaplanacak başarı puanına göre Şube Müdürü atamaları yapılmalıdır.

43- Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerin sadece ibadethane olarak değil, aynı zamanda kültürel ve manevi ilişkilerin sağlandığı yerler haline getirilmesi için çalışmalar yapmalıdır. Muhtaçların, kimsesizlerin ve sokak çocuklarının sadece kış günü hatırlanmasını, onların spor salonlarında ağırlanmalarını doğru bulmuyoruz. Onlara insan gibi yaşayacakları yerler temin edilmesi, iaşelerinin sağlanması hem dinimizin hem insanlığımızın gereğidir. Devlet, sosyal devlet ilkelerinin gereği olarak bu gibi yardıma muhtaç olanları bir araya getirerek hayatının sonuna kadar barınma, iaşe ve sağlık giderlerini karşılayarak yaşamalarına imkân sağlamak için camiler inşa edilirken bu tür müştemilatların yapılması gerekir

44- Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında ağırlıklı olarak denetim, ön inceleme, inceleme ve soruşturma gibi uzmanlık gerektiren hizmetler murakıplar tarafından ifa edilmektedir. Aynı görevi yapan diğer kamu kurumlarındaki emsallerine göre maaş, tazminat ve katsayı uygulamaları ile özlük hakları bakımından farklı uygulamalara tabi tutulmaktadırlar. Murakıpların özlük haklarının iyileştirilmesi gerekir.

45- Din-Bir-Sen olarak, din görevlilerinin verimli ve etkin hizmet vermesinden yanayız. Rotasyona karşı çıkmadık, ancak rotasyonun Müftülüklere bırakılmasına karşı çıktık. Nitekim rotasyona tabii tutulacak din görevlileri endişeli ve korkulu bekleyiş içine girerken, rotasyon uygulanan pek çok Müftülükte daha önce dile getirdiğimiz endişelerimiz yaşanmıştır. Yetkili sendika temsilcilerinin baskıları neticesinde adil olmayan uygulamalar yapılmıştır. Sık sık dile getirdiğimiz gibi iddia edilen rotasyonların incelenmesi gerekiyor.

46- Din-Bir-Sen olarak teklifimiz şudur; her yıl bütün illerde din görevlileri açığı ile rotasyona tabii olacak personelin hizmet yılı puanı ve bitirdiği okul puanının toplamına göre il dışı ve il içi rotasyona tabii olacak personel tespit edilerek camilerin listesi ile birlikte Müftülüklerin ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın web sitelerinde yayınlansın. Personel görev yapacağı yeri kendisi belirlerse rotasyon sorunu tamamen ortadan kalkacaktır. Rotasyon şeffaf yapılırsa hiç kimse itiraz edemez.

47- Murakıpların il müftülüğü bünyesinde görev alması gibi sayamadığımız birçok problemlerin çözümünde öncelik verilmesini arz ve talep ederiz.

Çalışan Sen ve Din Bir Sen olarak Şunu açıkça ifade ediyoruz ki: Irk, dil, din, sınıf gibi, hiçbir ayrım gözetmeksizin, devredilmez, vazgeçilmez temel insan haklarını, korunması ve yaşatılması zorunlu medeniyet değerleri olarak telakki ediyor, bütün haklarıyla insana saygılı bir medeniyet ikliminde insanlığın tekrar soluklanmasını diliyoruz. Dünyanın birçok yerinde, tahammül ve dayanma sınırlarını aşacak ölçüde ve sistemli olarak sürdürülen mezalimi, zulmün her çeşidini, onları destekleyip cesaretlendirenleri lanetliyor, Ülkemizin Bekası ve barışı için herkesi elini taşın altına koymaya davet ediyoruz. 

Din Bir Sen 10. Başkanlar kurulu Sonuç Bildirgesi..

Yorumlar
Aydın tarafıdan 23-02-2018 00:15:42 Tarihinde yazıldı
VEKİL IMAMLIKTA GEÇEN SÜRELER
Selam aleyküm. .Açıklamas olduğunuz sonuç bildirisindeki maddelere katılıyorum. ..Fakat VEKİL IMAMLIK VE MÜEZZİNLIK YAPMIŞ, DAHA SONRA KADROYA GEÇMİŞ VEKILLIKTE SÜRELER KADEME VE DERCEDE DEĞERLENDİRMIYOR.DEGERLENDIRILSIN MADDESIDE YAZILABILIRDI...
Menü
 
Ana Sayfa
Foto Galeri
Video Galeri
İletişim
Bize Ulaşın
0312 232 70 20
[email protected]
Din-Bir-Sen | Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK Bulvarı) No:39 / 20-21
Maltepe Çankaya / Ankara
Tel :+90 312 232 70 20
Fax :+90 312 232 70 21
Gsm:+90 530 505 63 36

Vergi Dairesi : Mithatpaşa V.D.        Vergi Numarası : 879 062 1718
IBAN NO : TR56 0001 0004 7152 5286 9150 01


 

© 2012 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım :
Networkbil.net