SÖZLEŞMELİ (4-B) ÇALIŞANLARIMIZA BİRAN ÖNCE KADRO VERİLMELİDİR.

Çalışan-Sen ve Din-Bir-Sen genel Başkanı Yusuf Özdemir, Sözleşmelilerin kadroya alınmasıyla ilgili olarak Başkanlığımız bünyesinde çalışanların hak ve hukuklarının korunması sendikal anlayışların özüne dönmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin çoğalması yönünde çalışmalarımız her geçen gün daha da iyiye giderek hızla ilerlediğini ifade etmeliyiz.

Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde ülkemizin en ücra köşesinden en merkezi birimine kadar (4-B) Sözleşmeli Personel statüsünde görev yapan tüm din gönüllüsü görevlilerimizin bir an önce kadrolu personel statüsüne geçirilmesi gerektiği konusunda aşağıdaki açıklamaların yapılması zaruri olmuştur.

Anayasamızın başlangıç bölümünde yer alan “Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu”, 

Yine Anayasamızın 2. Maddesinde özetle; “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı ile insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir” hükmünün var oluşu,

Aynı şekilde 10. Maddesinin 1. Fıkrasında; “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetmeksizin kanun önünde eşittir” hükmünün mevcudiyeti,

41. Maddenin; (Değişik: 3.10.2001-4709/17 md.) “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve bakımdan yararlanması ile birbirleri ile doğrudan ailevi ilişkiler kurma ve bu bağlarını sürdürme haklarına sahiptir” ilkesinin var oluşu ile Çalışan İnsan Haklarına dair taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümleri ve İş Hukuku hükümlerini ele aldığımızda, başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere diğer kamu kurumlarında da çeşitli isimler altında istihdam edilen insanların asli görevlerini yerine getiren görevlilerle aynı işi yapmalarına rağmen bir çok hak mahrumiyeti yaşadıkları açık bir gerçektir.

Buradan hareketle Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Fahri K.K.Ö, Vekil ve Sözleşmeli din gönüllüsü kardeşlerimizin hak kayıpları ile diğer kamusal hakların paylaşımı konusunda savunuculuğunu yapan Din-Bir-Sen, ülkemizin en ücra köşesinden tutunda en merkezi yerine kadar bir çok kademede Sözleşmeli (4-B) statüsünde görev yapan gerek Kur’an Kursu Öğreticisi, gerek İmam-Hatip ve gerekse Müezzin-Kayyum kardeşlerimizin, yukarıda ifadesine yer verdiğimiz Anayasamızın ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerin ilgili maddeleri gereği, Kadrolu kamu görevlisi statüsüne alınmalarının daha hakkaniyetli bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Sosyal devletin icabı çalışanını mağdur etmek değil, daha verimli olması için gerekn tedbirleri alması anayasal bir zorunluluk olduğu unutulmamalıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı taşra teşkilatında, bir kısmı 4+2 statüsünde bir kısmı da her yıl sözleşmeleri yenilenmek suretiyle görev yapan din gönüllüsü kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimizin istihdam edildikleri statü gereği tayin haklarında kısıtlılık, başkanlığımızın açtığı bazı sınavlara girememe gibi farklı alanlarda hak mahrumiyeti yaşandığı bir gerçektir. Bu kardeşlerimizin bir çoğunun da evli ve çocuklarının olduğu, bir çok yerde de okul olmaması, olsa da ulaşım imkânlarında ki kısıtlılıklardan dolayı, sırf çocuklarını okutmak için ailelerinden ayrı yaşamak zorunda kaldıkları da bir vakıadır.

Ailesi ve çocukları ile birlikte mutlu ve huzurlu olan bir din görevlisinin sunacağı dini hizmetin kalitesi kesinlikle fark edilecektir. Dolayısı ile aile birlikteliğinin sağlanamaması, çocukların ana-baba ayrı kalmak suretiyle birçok probleme kapı araladığı gerçeğinden hareketle kadrolu görevli kardeşlerimizle aynı görevi sürdüren (4-B) Sözleşmeli personele acilen kadro verilerek, meydana gelen birçok hak mahrumiyetlerinin giderilmesi sağlanmalıdır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Menü
 
Ana Sayfa
Foto Galeri
Video Galeri
İletişim
Bize Ulaşın
0312 232 70 20
[email protected]
Din-Bir-Sen | Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK Bulvarı) No:39 / 20-21
Maltepe Çankaya / Ankara
Tel :+90 312 232 70 20
Fax :+90 312 232 70 21
Gsm:+90 530 505 63 36

Vergi Dairesi : Mithatpaşa V.D.        Vergi Numarası : 879 062 1718
IBAN NO : TR56 0001 0004 7152 5286 9150 01


 

© 2012 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım :
Networkbil.net