Din-Bir-Sen  (Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası ) 11.ci il ve ilçe başkanları çalışma toplantısı 11-12-13mart2019 tarihlerinde Afyon Sandıklı safran termal otelde yapıldı. Türkiye ve dünya gündemi yanında Diyanet işleri Başkanlığında çalışan görevlilerimizle ilgili soru ve sorunların dile getirilip beklenti ve taleplerimizin çözüm bulması için önerilerinin sunulduğu, istişarelerin edildiği toplantı da şu kararlar alındı:

Müslüman coğrafyasında yıllardır oynanan oyunların ırk, dil, mezhep, meşrep üzerinden halkların çatıştırılması şeklinin alınması maalesef zalim Batı’nın hala başvurduğu en büyük ayrıştırma metotlarından birisidir. Büyük resmi görmek ve birbirinden bağımsız olmayan Müslüman ülkelerdeki çatışma, darbe ve kaos ortamını iyi okumak durumundayız. Kaostan beslenen Batı düşüncesine inat Ümmet birliğini ve kardeşliğini inşa etmek zorundayız. 

Türkiye artık eski Türkiye değildir. Bilinçli güçlü bir Türkiye için Ulusal ve uluslararası camialarda tüm sivil toplum örgütlerine çok önemli görevler düşmektedir. Günümüzde bazı sivil toplum örgütleri tayin, adam, kayırma, çalışanlara mobbing uygulaması çalışma barışını bozma gibi birçok işi sendikal çalışma gibi göstermektedir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Yetkili veya Yetkisiz tüm Sendikaların ortak payda hesabı ile birlik ve beraberlik içinde çalışmaları gerekmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığımıza çağrıda bulunuyoruz: İş kolumuzdaki tüm sendikaları bir masada toplayarak her sendikaya eşit mesafesinde olduğunu deklere etmesi müftülüklere ve yönetici konumda olan herkese yönetmelikle ivedi bir şekilde iletilmesi iş barışı için önem arz etmektedir.

Çalışan Sen ve Din Bir Sen olarak Şunu açıkça ifade ediyoruz ki: Irk, dil, din, sınıf gibi, hiçbir ayrım gözetmeksizin, devredilmez, vazgeçilmez temel insan haklarını, korunması ve yaşatılması zorunlu medeniyet değerleri olarak telakki ediyor, bütün haklarıyla insana saygılı bir medeniyet ikliminde insanlığın tekrar soluklanmasını diliyoruz. Dünyanın birçok yerinde, tahammül ve dayanma sınırlarını aşacak ölçüde ve sistemli olarak sürdürülen mezalimi, zulmün her çeşidini, onları destekleyip cesaretlendirenleri lanetliyor, Ülkemizin Bekası ve barışı için herkesin elini taşın altına koymaya davet ediyoruz. 

Kurtuluş özümüze dönmekle gerçekleşeceğinden, yetkililerden öncelikli çözüme kavuşmasını istediğimiz konularda duyarlı olmalarını bekliyoruz.

  

 

11. İL VE İLÇE BAŞKANLARI SONUÇ BİLDİRGESİ

1. Kışlalarda bulunan tüm camilere kadro verilmesi ve görevli atanması

2. Kuran kursu öğreticilerine öğretmenlik statüsünün kazandırılması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması için ilgili bakanlıkla görüşülmesi

3. İmam Hatip müezzin Kayyum Kur’an Kursu Öğreticilerinin kültür müzelerinden ücretsiz faydalanmasının sağlanması için gerekli görüşmelerin yapılması

4. Tüm camilerimize müezzin kadrosu verilmesivekayyum tarifinin yeniden düzenlenip asıl statüsüne kavuşturulması

5. Tüm illerimizde Diyanet evinin açılması

6. Lojmansız Cami kalmasın kampanyası ile tüm camilerimize lojman yaptırılması

7. 25 yılını tamamlamış personelin bir defaya mahsus imtihansız Hac veya umreye görevli olarak gönderilmesi

8. Kendi imkânlarıyla hacca gitmek isteyen din görevlilerinin kuraya tabi tutulmaması

9. Sözleşmeli olarak çalışanlardan 3 yılını tamamlayanların kadroya geçirilmesi

10. İl ve ilçe müftülerinin sendikalar ve görevliler arasında taraf tutmaması

11. Mülakatlarda kameralı sisteme geçilmesi

12. Merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Şube Müdürü, Şef, Murakıp ve diğer kademelerde görev yapan personelin taleplerinin yerine getirilmesi

13 Hac ve Umrede il sıralaması yerine Türkiye sıralamasına geçilmesi

14. Cami derneklerinin Cami İnşaatı bitince feshedilmesi ve Müftülüklere devredilmesi

15. Kadrolu sözleşmeli vekil Fahri ve İŞKUR üzerinden temizlik işçisi adı altında İmam Hatip Müezzin Kayyumluk ve Fahri K.K.Ö gibi aynı görevi yapan fakat 5 ayrı statüye tabi olan din hizmeti verenlerin hepsinin kadrolu pozisyonlara geçirilmesi bu eşitsizliğin ortadan kaldırılması

16. Şoför ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin özlük haklarının verilmesi ve 1. dereceye inmelerine imkân sağlayıp yeşil pasaport almalarına olanak sağlanması

17. Yapılan tüm sınav ücretlerinin düşürülmesi

18. 3600 ek göstergenin tüm Diyanet çalışanlarına verilmesini

19. Diyanet Vakfı'ndan tüm diyanet personellerinin çocuklarına burs verilmesi

20. Teşkilat yasasının tekrar gözden geçirilip eksik ve aksayan maddelerin düzeltilmesini talep ediyoruz                 

21. İl ve ilçe müftülerinin yerel yönetimlerle iletişime geçip tüm personelin kültür gezilerine katılmaları için gerekli görüşmeleri yapmaları

22.Vefat eden personel için yardım kampanyası başlatılması.        

23. Murakıp ve Şeflerin sendika temsilciliğinden çıkartılması.

24. Aktif görev yapan fahri ve vekillere sonbirdefa kadro verilip bu kapının kapatılması

25.Nakillerde MBSTS’ nin ve Müktesebin baz alınarak yapılması ve mülakatların kaldırılması.

26.Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerin sadece ibadethane olarak değil, aynı zamanda kültürel ve manevi ilişkilerin sağlandığı yerler haline getirilmesi için çalışmalar yapmalıdır. Muhtaçların, kimsesizlerin ve sokak çocuklarının sadece kış günü hatırlanmasını, onların spor salonlarında ağırlanmalarını doğru bulmuyoruz. Onlara insan gibi yaşayacakları yerler temin edilmesi, iaşelerinin sağlanması hem dinimizin hem insanlığımızın gereğidir. Devlet, sosyal devlet ilkelerinin gereği olarak bu gibi yardıma muhtaç olanları bir araya getirerek hayatının sonuna kadar barınma, iaşe ve sağlık giderlerini karşılayarak yaşamalarına imkân sağlamak için camiler inşa edilirken bu tür müştemilatların yapılması gerekir

27.Okul ve diğer kurumlarda olduğu gibi camilerde de internet, bilgisayar ve donanımlarının diyanet tarafından karşılanması gerekir. Din görevlilerinin sosyal ve kültürel olarak daha gelişmiş ve zengin bir kültüre sahip olmalarını sağlamak için diz üstü bilgisayar verilmelidir.Camilerimizdeki elektrik gideri sorunlarının çözülmesi gerekir. Camilerimizde sadece aydınlatma değil, aynı zamanda ısıtma sistemi gibi giderlerin devlet tarafından karşılanmasından yanayız.

28. Cami görevlilerine Ramazan ayında bir maaş ikramiye verilmesi

Din-Bir-Sen, diyanet camiasının sesi olmuştur. Bundan sonra da diyanet camiasında çalışan bütün görevlilerin sorunları bir bir tespit edilerek ilgili makamlara sunulacaktır. Bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı ve yapacağı hayırlı hizmetler ile topluma yönelik hizmetleri takdir edilerek desteklenecek, ancak din görevlilerinin mağduriyetine neden olabilecek uygulamalarında karşısında duracaktır.                                                                                                                    

Bu taleplerimiz teşkilatımızın daha verimli ve çalışma barışının sağlanması açısından büyük öneme haizdir. Biz Çalışan-Sen Konfederasyonu ve Din-Bir-Sen Sendikası olarak bunların mutlaka yerine getirilmesini talep ediyor ve konuların daima takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Menü
 
Ana Sayfa
Foto Galeri
Video Galeri
İletişim
Bize Ulaşın
0312 232 70 20
[email protected]
Din-Bir-Sen | Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK Bulvarı) No:39 / 20-21
Maltepe Çankaya / Ankara
Tel :+90 312 232 70 20
Fax :+90 312 232 70 21
Gsm:+90 530 505 63 36

Vergi Dairesi : Mithatpaşa V.D.        Vergi Numarası : 879 062 1718
IBAN NO : TR56 0001 0004 7152 5286 9150 01


 

© 2012 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım :
Networkbil.net