Misyon

 

Sendikamızın Misyonu 

·  Din-Bir-Sen, 4688 sayılı Sendikalar Kanunu'nun ILO normları çerçevesinde yeniden düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yaparak, sendikal mücadele başlatır. 

·  Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Yasası'nın içindeki eksikliklerin düzeltilmesi için öneriler sunarak daha faydalı bir yasanın çıkması için çalışır. 

·  Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu görüşmeden, örf ve adetten doğan hususlarda, üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve husumete ehil olur, bu davaları takip eder, üyelerine ve mirasçılarına adli yardımlarda bulunur.

·  Mevzuat ve uluslararası anlaşma, sözleşme hükümlerine göre toplanan ulusal ve uluslararası kurullara gerektiğinde temsilci gönderir.

·  Din-Bir-Sen, kurulu bulunduğu hizmet koluna giren iş yerlerinde çalışan memur ve kamu görevlilerini çatısı altında örgütlemeye çalışır.

·  Din-Bir-Sen, mihrap ve minber arasına sıkışan din görevlisini yeniden toplumun önüne önder (imam) vasfıyla çıkarmak için çalışır.

·  Amaçlarına ulaşabilmek için ulusal ve uluslararası sempozyum, seminer, konferans, panel, açıkoturum, kurultay ve kurs gibi eğitici ve kültürel faaliyetlerde bulunur.

·  Hizmet kolunda başarılı çalışmalar yapmış üyelerine sahip çıkarak, onları ödüllendirir, çalışmaların devam ettirilmesi, tanıtılması için gerekli desteği sağlar. 

·  Üyelerine ve ailelerine hizmet için, sağlık, tatil, dinlenme, lokal, misafirhane, kreş, yurt, spor ve benzeri ekonomik ve sosyal tesisler kurar, kurulmasına yardımcı olur ve işletir.

·  Üyelerinden başarılı olanların ödüllendirilmesi, başarısız olanların kamu hizmetinin arttırılması için idare ile görüşmeler yapar.

·  Üyelerinin ve toplumun kültürel gelişmesine katkıda bulunabilmek için kütüphane, kitapevi ve basımevi kurar ve işletir. Kitap, broşür, bülten vb. süreli ve süresiz yayınlar yayımlar.

·  Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, açığa alınma, işsizlik gibi mağduriyet hallerinde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurar.

·  Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım eder ve nakit mevcudun yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi verir.

·   Üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla uluslararası sendikal örgütlere üye olabilir, genel kurul ve toplantılara katılabilir.

·   İslam coğrafyasındaki sendikalar başta olmak üzere sivil toplum örgütleri ile sıkı bir işbirliği sağlanması için gerekli çalışmaları yapar.

·   Din-Bir-Sen, din görevlisinin olması gereken sosyal pozisyonunu tarihten ve güncel örneklerle ilmi bakış açısıyla ortaya koyar. Din görevlisinin toplumda hak ettiği konuma gelmesi için çalışır.

·   Etkin kampanyalar ve halkla ilişkiler çalışmalarıyla din görevlileri ve vakıf çalışanlarının sorunlarının tanıtımını sağlar. 

·   Din-Bir-Sen, hizmet kolu ile ilgili bilimsel ve akademik çalışmaların yapılmasını sağlayarak, fikri zemin hazırlar. 

·   Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri yakın takibe alarak, üyelerine donanımlı bilgi akışını sağlar, sorunların takipçisi olur. Bütün bu çalışmalar için hizmet alanıyla ilgili ihtisas komisyonları oluşturur. 

·   İmkanlar dahilinde üyelerin çocuklarına burs imkanı sağlar. 

·   Din-Bir-Sen, il ve ilçe teşkilatlarına özel önem verip onların sorunlarıyla birebir ilgilenerek, ekonomik olarak katkıda bulunur. 

Linkler
Devlet Daireleri
Bankalar
Gazete & Haber
Televizyon
Diyanet İşleri Başkanlığı
Menü
 
Ana Sayfa
Foto Galeri
Video Galeri
İletişim
Bize Ulaşın
0312 232 70 20
[email protected]
Din-Bir-Sen | Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK Bulvarı) No:39 / 20-21
Maltepe Çankaya / Ankara
Tel :+90 312 232 70 20
Fax :+90 312 232 70 21
Gsm:+90 530 505 63 36

[email protected]

 

Vergi Dairesi : Mithatpaşa V.D.        Vergi Numarası : 879 062 1718
IBAN NO : TR56 0001 0004 7152 5286 9150 01


 

© 2012 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım :
Networkbil.net