Sıkça Sorulan Sorular

Soru: İdare mahkemelerinde davalar ne kadar sürede sonuçlanmaktadır?

Cevap: Değişik idare mahkemelerinde dava açan kimi üyelerimizce, davalarını açtıkları gün de belirtilerek ne zaman sonuç alabilecekleri sorulmaktadır. Bu sorunun doğru yanıtı, davanın açıldığı idare mahkemelerince dahi verilemez. Çünkü davaların sonuçlanmasını etkileyen pek çok öğe vardır. İdare mahkemelerinin iş yükleri, uyuşmazlığın karmaşıklığı ya da yalınlığı, dava konusu işlem ya da eylemin yasa ile öncelikli işler arasında sayılıp sayılmadığı, davalı yönetimin savunma için ek süre isteyip istemediği, yönetimin savunmasına davacının yanıt verme süresi, uyuşmazlığın çözümünün bilirkişi incelemesini gerektirip gerektirmediği... bu öğeler arasında sayılabilir. Davanın görülerek sonuca gidilmesini etkileyen tüm öğelerin bir arada görülüp değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeye dayanılarak davanın ne kadar sürebileceğine ilişkin olarak doğruya yakın bir tahminde bulunulması olanaksızdır. Böylesine yanıtlanması olanaksız sorular, bu soruların yanıtlarını arayanların işlerine yaramayacağı gibi, sendikamızın iş yükünü de alabildiğine artırmakta, yapılması gereken çok önemli çalışmalara yeterince zaman ayrılmasını zorlaştırmaktadır. Üyelerimizin soru yöneltirken seçici olmaları, yanıtı kolaylıkla bulunabilecek ya da hiç bulunmayacak sorular ile önemsiz soruları yöneltmekten kaçınmaları beklenmektedir.

 

Soru  : Devlet memurlarına fazladan yapılan ödemeler geri istenebilir mi?

Cevap : Devlet memurlarına fazladan para ödemesi yapılabilmektedir. Bu kimi zamanyokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerisebebiyle olmakta, kimi zaman da idarenin kendi ihmalinden veya bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. İdareler yaptıkları fazla ödemeleri hangi hallerde alabilecekleri Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulunun, 22.12.1973 tarihli 1969/8 Esas ve 1973/14 sayılı Kararı ile; idarenin, yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde süre aranmaksızın kanunsuz terfi veya intibaka dayanarak ödediği meblağı her zaman geri alabileceğini ancak; belirtilen bu istisnalar dışında kalan durumlarda yapılan ödemelerin, ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere 60 gün içinde geri isteyebileceği, 60 günlük süre geciktikten sonra geri almanın mümkün olmayacağına kara verilmiştir.

Linkler
Devlet Daireleri
Bankalar
Gazete & Haber
Televizyon
Diyanet İşleri Başkanlığı
Menü
 
Ana Sayfa
Foto Galeri
Video Galeri
İletişim
Bize Ulaşın
0312 232 70 20
[email protected]
Din-Bir-Sen | Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK Bulvarı) No:39 / 20-21
Maltepe Çankaya / Ankara
Tel :+90 312 232 70 20
Fax :+90 312 232 70 21
Gsm:+90 530 505 63 36

[email protected]

 

Vergi Dairesi : Mithatpaşa V.D.        Vergi Numarası : 879 062 1718
IBAN NO : TR56 0001 0004 7152 5286 9150 01


 

© 2012 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım :
Networkbil.net